Woningbehoefte en plancapaciteit

Dit thema geeft inzicht in de kwalitatieve woningbehoefteontwikkeling van verschillende leefstijlgroepen, zowel uitgedrukt in de behoefte aan verschillende woonmilieus als in de behoefte naar verschillende woningkwaliteiten. De toekomstige behoefte wordt geconfronteerd met de bekende plancapaciteit.

Leefstijlen
Het gedrag en de beleving van mensen verschillen onderling, maar er zijn ook veel overeenkomsten tussen mensen. We kunnen dan ook een afgebakend aantal groepen benoemen met leefstijlen die in grote lijnen overeenkomstige woonwensen hebben. Er wordt onderscheid gemaakt in zeven leefstijlen.
Voor een uitgebreide beschrijving van de verschillende leefstijlen kunt u hier meer informatie vinden.

Woonmilieus
Voor de indeling in woonmilieus is aangesloten bij de bestaande indeling van ABF in 13 woonmilieus. Voor een uitgebreide beschrijving van de verschillende woonmilieus kunt u hier meer informatie vinden.

PRS-programma, realisatie en planaanbod 2013-2028

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
Het programma volgens de afspraken in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS), de realisatie van het programma en het planaanbod 2019-2028. De cijfers van het planaanbod zijn gebaseerd op aantallen die door de gemeenten zijn opgegeven. Let op: niet alle plannen zijn al goedgekeurd door de provincie.
PRS-programma, realisatie en planaanbod 2013-2028
Provincie Utrecht, CBS 2019, Planmonitor 2019

Realisatie PRS-programma in relatie tot harde en zachte plancapaciteit -

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
De realisatie van de woningbouwopgave volgens de afspraken in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, in relatie tot de bekende harde en zachte plancapaciteit. De cijfers van het woningbouwprogramma zijn gebaseerd op aantallen die door gemeenten zijn ingevoerd in de Planmonitor. Dit betekent niet dat de provincie al deze plannen ruimtelijk aanvaardbaar vindt.
  Programma 2013 - 2028 (a)Realisatie (b)OnttrekkingenRestant programma t/m 2028 (a-b)Harde plancapaciteit t/m 2028Zachte plancapaciteit t/m 2028Verwachte onttrekkingen t/m 2028Verschil plancapaciteit en restant programma
Totaal68.33028.0753.44340.25516.35263.283-39.380
Provincie Utrecht, CBS 2017, Planmonitor 2017

Bevolkingssamenstelling naar leefstijl absoluut 2016

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
De bevolkingssamenstelling naar type leefstijl in absolute aantallen
Bevolkingssamenstelling naar leefstijl absoluut 2016
WoON 2016, bewerking Companen

Bevolkingssamenstelling naar leefstijl relatief 2016

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
De bevolkingssamenstelling naar type leefstijl relatief
Bevolkingssamenstelling naar leefstijl relatief 2016
WoON 2016, bewerking Companen

Ontwikkeling leefstijlen 2016 - 2040

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
De verwachte ontwikkeling van het aantal huishoudens naar leefstijl.
Ontwikkeling leefstijlen 2016 - 2040
ABF 2016, WoON2016, bewerking Companen

Ontwikkeling leefstijlen 2016 - 2040

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
De verwachte ontwikkeling van het aantal huishoudens naar leefstijl.
  2016202020302040
Gehechte kleine huishoudens120.690119.050107.48098.250
Mobiele kleine huishoudens68.33074.73090.720104.970
Gehechte gezinnen56.97058.37057.15056.840
Mobiele gezinnen136.930136.350139.510147.240
Gehechte senioren103.100113.840138.570154.430
Mobiele senioren90.850101.950128.600140.110
Totaal576.870604.290662.030701.840
ABF 2016, WoON2016, bewerking Companen

Ontwikkeling behoefte woonmilieus 2016 - 2040

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
De verwachte ontwikkeling van de behoefte aan woningen in de verschillende woonmilieus. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 13-delige woonmilieu indeling van het ABF. Hierbij wordt opgemerkt dat de totale behoefte niet volledig kan worden gehonoreerd in het woningbouwprogramma dat is opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2040.
Ontwikkeling behoefte woonmilieus 2016 - 2040
ABF 2016, WoON2016, bewerking Companen

Ontwikkeling behoefte woonmilieus 2016 - 2040

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
De verwachte ontwikkeling van de behoefte aan woningen in de verschillende woonmilieus. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 13-delige woonmilieu indeling van het ABF. Hierbij wordt opgemerkt dat de totale behoefte niet volledig kan worden gehonoreerd in het woningbouwprogramma dat is opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2040.
  2016202020302040
Centrum-stedelijk plus43.63045.50048.18049.930
Centrum-stedelijk7.8508.0508.4008.670
Stedelijk vooroorlogs51.37053.78057.94060.940
Stedelijk naoorlogs compact42.39044.11046.95048.810
Stedelijk naoorlogs grondgebonden48.26050.37054.62057.730
Groen-stedelijk28.43029.76032.33034.070
Centrum-kleinstedelijk17.33018.28020.06020.990
Kleinstedelijk112.040118.140132.490142.760
Groen-kleinstedelijk42.70044.92049.87053.160
Centrum-dorps116.000121.790135.090143.860
Dorps31.67033.11036.50038.930
Landelijk bereikbaar33.43034.69037.84040.280
Landelijk perifeer1.7901.7901.7401.720
Totaal576.890604.290662.010701.850
ABF 2016, WoON2016, bewerking Companen

Gewenste toevoeging per woonmilieu , 2016-2020, 2020-2030, 2030-2040

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
De gewenste toevoeging van woningen per woonmilieu. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 13-delige woonmilieu indeling van het ABF. Hierbij wordt opgemerkt dat de totale behoefte niet volledig kan worden gehonoreerd in het woningbouwprogramma dat is opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2040.
Gewenste toevoeging per woonmilieu , 2016-2020, 2020-2030, 2030-2040
ABF 2016, WoON2016, bewerking Companen

Gewenste toevoeging per woonmilieus 2016-2020, 2020-2030, 2030-2040

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
De gewenste toevoeging van woningen per woonmilieu. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 13-delige woonmilieu indeling van het ABF. Hierbij wordt opgemerkt dat de totale behoefte niet volledig kan worden gehonoreerd in het woningbouwprogramma dat is opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2040.
  2016-20202020-20302030-2040
Centrum-stedelijk plus1.8702.6801.750
Centrum-stedelijk200350270
Stedelijk vooroorlogs2.4104.1603.000
Stedelijk naoorlogs compact1.7202.8401.860
Stedelijk naoorlogs grondgebonden2.1104.2503.110
Groen-stedelijk1.3302.5701.740
Centrum-kleinstedelijk9501.780930
Kleinstedelijk6.10014.35010.270
Groen-kleinstedelijk2.2204.9503.290
Centrum-dorps5.79013.3008.770
Dorps1.4403.3902.430
Landelijk bereikbaar1.2603.1502.440
Landelijk perifeer0-50-20
Totaal27.40057.72039.840
ABF 2016, WoON2016 bewerking Companen

Behoefte versus plannen - korte termijn (tot en met 2020)

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
De woningbehoefte per woonmilieu afgezet tegen het planaanbod per woonmilieu voor de korte termijn (tot en met 2020).
Behoefte versus plannen - korte termijn (tot en met 2020)
ABF 2015, WoON2015, Planmonitor 2016, bewerking Companen

Behoefte versus plannen - lange termijn (tot en met 2030)

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
De woningbehoefte per woonmilieu afgezet tegen het planaanbod per woonmilieu voor de lange termijn (tot en met 2030).
Behoefte versus plannen - lange termijn (tot en met 2030)
ABF 2015, WoON2015, Planmonitor 2016, bewerking Companen
DOWNLOAD DEZE PAGINA ALS PDF    |   BRONNENLIJST