Bevolking

De samenstelling en ontwikkeling van de bevolking is van grote invloed op de ontwikkeling van de woningmarkt. Zo bepaalt de verwachte huishoudensgroei de gewenste toevoeging van het aantal woningen, en is de ontwikkeling van de leeftijdsopbouw (mede) bepalend voor de kwalitatieve woningvraag. In dit thema wordt de samenstelling van de bevolking en huishoudens verder uitgediept.
Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de ontwikkeling in het verleden, maar komen ook de bevolkings- en huishoudensprognoses voor de toekomst aan bod. De samenstelling van de huishoudens wordt weergegeven naar type (eengezins, meergezins) en naar inkomen (laag en hoog inkomen).

Ontwikkeling bevolkingssamenstelling naar leeftijd 2014 - 2018

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
Ontwikkeling van het aantal personen (absoluut) gedifferentieerd naar leeftijdsklasse. Peildatum 1 januari.
Ontwikkeling bevolkingssamenstelling naar leeftijd 2014 - 2018
CBS 2018

Ontwikkeling huishoudenssamenstelling naar leeftijd 2013 - 2017

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
Ontwikkeling van het aantal huishoudens (absoluut) gedifferentieerd naar leeftijdsklasse. Peildatum 1 januari.
Ontwikkeling huishoudenssamenstelling naar leeftijd 2013 - 2017
CBS 2018

Ontwikkeling bevolking, huishoudens en woningvoorraad 2013 - 2017

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
De ontwikkeling van de bevolking, het aantal huishoudens en de woningvoorraad. Het gaat hierbij om het saldo tussen 1 januari en 31 december van het betreffende jaar.
Ontwikkeling bevolking, huishoudens en woningvoorraad 2013 - 2017
CBS 2018

Ontwikkeling geboorte- en migratiesaldo 2013 - 2017

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
De ontwikkeling van het geboorte- en migratiesaldo. Het geboortesaldo is het saldo van het aantal geboorten minus sterftes. Het binnenlands migratiesaldo zijn verhuizingen tussen gemeenten binnen Nederland, en het buitenlands saldo van en naar het buitenland. Het binnen- en buitenlands saldo vormen het migratiesaldo totaal.
Ontwikkeling geboorte- en migratiesaldo 2013 - 2017
CBS 2018

Ontwikkeling bevolking, huishoudens en woningvoorraad 2014 - 2018

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
De ontwikkeling van de bevolking, het aantal huishoudens en woningvoorraad in absolute zin. Peildatum 1 januari.
  20142015201620172018
Bevolking totaal1.253.6721.263.5721.273.6131.284.5041.295.484
Huishoudens totaal561.553568.152572.957579.183
Woningvoorraad539.078543.473548.114554.305557.564
CBS 2018

Bevolking, huishoudens en woningvoorraad totaal 2018

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
De omvang van de bevolking, het aantal huishoudens en woningvoorraad in absolute zin. Peildatum 1 januari.
  Provincie UtrechtRegio AmersfoortRegio UtrechtRegio West-UtrechtRegio Zuid-Oost
Bevolking totaal1.295.484299.099699.652133.832162.901
Huishoudens totaal
Woningvoorraad557.564128.279304.59855.52769.160
CBS 2018

Ontwikkeling aantal huishoudens naar type 2013 - 2017

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
De omvang van het aantal huishoudens (absoluut en relatief). Peildatum 1 januari.
  20132014201520162017
Eenpersoonshuishoudens abs.214.209215.150219.633221.540225.319
Meerpersoonshuishoudens abs.343.781346.403348.519351.417353.864
Eenpersoonshuishoudens rel.38%38%39%39%39%
Meerpersoonshuishoudens rel.62%62%61%61%61%
CBS 2018

Aantal huishoudens naar type 2017

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
De omvang van het aantal huishoudens (absoluut en relatief). Peildatum 1 januari.
  Provincie UtrechtRegio AmersfoortRegio UtrechtRegio West-UtrechtRegio Zuid-Oost
Eenpersoonshuishoudens abs225.31943.464144.05016.21621.589
Meerpersoonshuishoudens abs353.86484.201184.81338.57046.280
Eenpersoonshuishoudens rel39%34%44%30%32%
Meerpersoonshuishoudens rel61%66%56%70%68%
CBS 2018

Geboortesaldo en migratiesaldo 2017

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
De omvang van het geboorte- en migratiesaldo. Het geboorte-saldo is het saldo van het aantal geboorten minus sterftes. Het binnenlands migratiesaldo zijn verhuizingen tussen gemeenten binnen Nederland, en het buitenlands saldo van en naar het buitenland. Het binnen- en buitenlands saldo vormen het migratiesaldo totaal.
  Provincie UtrechtRegio AmersfoortRegio UtrechtRegio West-UtrechtRegio Zuid-Oost
Geboortesaldo4.8318093.421326275
Binnenlands migratiesaldo3.086899379841967
Buitenlands migratiesaldo3.0762482.560118150
Migratiesaldo totaal6.1621.1472.9399591.117
CBS 2018

Ontwikkeling gemiddelde aantal personen per huishouden 2013 - 2017

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
De ontwikkeling van het gemiddeld aantal personen per huishouden. Peildatum 1 januari
  20132014201520162017
Aantal personen / huishouden2,22,22,22,22,2
CBS 2018

Aantal personen per huishouden 2017

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
Het gemiddelde aantal personen per huishouden. Peildatum 1 januari.
  Provincie UtrechtRegio AmersfoortRegio UtrechtRegio West-UtrechtRegio Zuid-Oost
Aantal personen per huishouden2,22,32,12,42,4
CBS 2018

Bevolkingsgroei naar regio 2017

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
Toe- of afname van het aantal personen in de periode van 1 januari tot en met 31 december.
Bevolkingsgroei naar regio 2017
CBS 2018

Huishoudensgroei naar regio 2016

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
Toe- of afname van het aantal huishoudens in de periode van 1 januari tot en met 31 december.
Huishoudensgroei naar regio 2016
CBS 2018

Bevolkingsprognose 2017 - 2040

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
De cijfers zijn gebaseerd op de bevolkingsprognose van Primos 2017. Deze cijfers zijn niet door de provincie vastgesteld en vormen daarom niet de basis voor gemaakte woningbouwafspraken.
Bevolkingsprognose 2017 - 2040
Primos 2017

Huishoudensprognose 2017 - 2040

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
De cijfers zijn gebaseerd op de huishoudensprognose van Primos 2017. Deze cijfers zijn niet door de provincie vastgesteld en vormen daarom niet de basis voor gemaakte woningbouwafspraken
Huishoudensprognose 2017 - 2040
Primos 2017

Bevolkings- en huishoudensprognose 2017 - 2040

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
De ontwikkeling van de bevolking en het aantal huishoudens in absolute zin. Peildatum 1 januari.
  201720202025203020352040
Bevolkingsprognose1.285.7701.316.1501.358.8901.400.5201.440.0301.475.990
Huishoudensprognose580.560601.600631.170657.480679.000697.240
Primos 2017
DOWNLOAD DEZE PAGINA ALS PDF    |   BRONNENLIJST