Wonen en zorg

De wereld van wonen en zorg is volop in beweging. Vanaf 2013 wordt de zorg voor grote groepen zorgvragers verder geëxtramuraliseerd. Concreet betekent dit dat zorgvragers met een ZZP lager dan 5 langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen.
In dit thema wordt de ontwikkeling van het aanbod en de behoefte aan intramurale woonvormen gepresenteerd.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen zorg voor ouderen, lichamelijke en verstandelijk gehandicapten (GGZ) en mensen met een psychische beperking (GZ). Het aanbod is in 2013 geïnventariseerd volgens de methodiek van de Monitor Wel Thuis van de Provincie Utrecht. Om een beeld te krijgen van de mate waarin de extramuralisering zich voortdoet zijn cijfers van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) opgenomen.

Ontwikkeling aantal beschikkingen intramuraal en extramuraal 2013 - 2017

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
De ontwikkeling van het aantal intramurale en extramurale beschikkingen afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Ontwikkeling aantal beschikkingen intramuraal en extramuraal 2013 - 2017
CIZ 2017

Ontwikkeling aantal beschikkingen extramuraal naar type zorgvrager 2014 - 2017

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
De ontwikkeling van het aantal extramurale beschikkingen naar type zorgvrager.
  1-jul 20141-jan 20151-jul 20151-jan 20161-jul 20161-jan 2017
Somatische zorg16.64516.715
Psychogeriatrische zorg1.2301.205
Psychiatrische zorg5.6605.685
Verstandelijk gehandicapte zorg4.5504.380
Zintuiglijk gehandicapte zorg280305
Lichamelijk gehandicapte zorg1.7501.890
Totaal30.11530.180
CIZ 2017

Ontwikkeling aantal beschikkingen intramuraal naar type zorgvrager 2014 - 2017

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
De ontwikkeling van het aantal intramurale beschikkingen naar type zorgvrager.
  1-jul 20141-jan 20151-jul 20151-jan 20161-jul 20161-jan 2017
Somatische zorg5.5905.175
Psychogeriatrische zorg5.4855.660
Psychiatrische zorg3.3403.340
Verstandelijk gehandicapte zorg6.3206.420
Zintuiglijk gehandicapte zorg455460
Lichamelijk gehandicapte zorg885950
Totaal22.07522.005
CIZ 2017
DOWNLOAD DEZE PAGINA ALS PDF    |   BRONNENLIJST