Woningvoorraad

In dit thema komt de samenstelling en de ontwikkeling van de woningvoorraad uitgebreid aan bod. De samenstelling van de woningvoorraad wordt in beeld gebracht naar type woningen en naar eigendomsverhouding (huur of koop). Zowel binnen de huur- als de koopvoorraad wordt verder ingezoomd op de samenstelling naar prijsklasse. Tevens wordt de ontwikkeling van het aantal woningen met een energielabel weergegeven.
De ontwikkeling van de woningvoorraad wordt beschreven aan de hand van het aantal woningen naar eigendom in de afgelopen vijf jaar, de toevoeging van nieuwbouwwoningen en het aantal onttrekkingen. De vergelijking tussen de verleende bouwvergunningen en het aantal gereedgekomen woningen geeft een indicatie van het aantal woningen dat nog in de ‘pijplijn’ zit.

Ontwikkeling huur- en koopvoorraad 2013 - 2017

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
Ontwikkeling van de samenstelling van de woningvoorraad uitgesplitst naar eigendom: koop totaal, huur totaal, huur corporatie, huur overig en onbekend. Onder `huur corporatie` vallen ook woningen van toegelaten instellingen met een huur boven de liberalisatiegrens, omdat alleen is vastgesteld wie de eigenaar van de woning is en niet is gekeken naar de hoogte van de huurprijs.
Ontwikkeling huur- en koopvoorraad 2013 - 2017
CBS 2018

Ontwikkeling woningvoorraad naar eigendomsvorm 2013 - 2017

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
Ontwikkeling samenstelling van de woningvoorraad uitgesplitst naar eigendomsvorm: koop totaal, huur totaal, sociale huur, huur overig en onbekend. Peildatum 1 januari.
  20132014201520162017
Koop299.100307.787310.613313.694316.732
Huur228.640225.829225.156226.991229.532
Sociale huur154.715146.829152.519152.026152.219
Huur overig73.92579.00072.63774.96577.313
Onbekend6.8455.4627.7047.4298.041
Totaal534.595539.078543.473548.114554.305
CBS 2018

Omvang woningvoorraad naar regio 2018

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
Omvang van de woningvoorraad naar regio in absolute aantallen. Peildatum 1 januari.
Omvang woningvoorraad naar regio 2018
CBS 2018

Groei woningvoorraad naar regio 2017

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
Toe- of afname van het aantal woningen in de periode van 1 januari tot en met 31 december.
Groei woningvoorraad naar regio 2017
CBS 2018

Samenstelling woningvoorraad naar eigendomsvorm 2017

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
Ontwikkeling samenstelling van de woningvoorraad uitgesplitst naar eigendomsvorm: koop totaal, huur totaal, sociale huur, huur overig en onbekend. Peildatum 1 januari.
  Provincie UtrechtRegio AmersfoortRegio UtrechtRegio West-UtrechtRegio Zuid-Oost
Koop316.73278.220159.53336.73242.247
Huur229.53247.835138.78417.46925.444
Sociale huur152.21932.43089.37011.96618.453
Huur overig77.31315.40549.4145.5036.991
Onbekend8.0411.2965.367725653
Totaal554.305127.351303.68454.92668.344
CBS 2018

Ontwikkeling aantal woningen met een energielabel

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
Ontwikkeling aantal woningen met een energielabel. Een woning met een A-label is zeer energiezuinig, en een woning met een G-label is energie-onzuinig. Op dit moment hebben nog niet alle woningen een energielabel. Peildatum 1 januari.
  201620172018
Label A (A+/A++) 62.53552.25260.131
Label B81.93584.45081.014
Label C162.940130.408132.743
Label D58.96261.71761.402
Label E45.18346.96644.298
Label F60.91146.78242.958
Label G40.45375.65065.954
Totaal512.919498.225488.500
Energielabeldatabase 2018

Verleende omgevingsvergunningen en gereedgekomen woningen 2013 - 2017

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
Totaal aantal verleende omgevingsvergunningen voor nieuwbouwwoningen per jaar, afgezet tegen het aantal gereedgekomen woningen per jaar. Het aantal afgegeven omgevingsvergunningen is een indicatie voor de bouwproductie in de komende jaren.
Verleende omgevingsvergunningen en gereedgekomen woningen 2013 - 2017
CBS 2018

Verleende omgevingsvergunningen en gereedgekomen woningen 2013 - 2017

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
Ontwikkeling van het aantal verleende omgevingsvergunningen en het aantal gereedgekomen woningen per jaar.
  20132014201520162017
Bouwvergunning verleend2.4943.6725.4515.3026.029
Gereedgekomen woningen3.5793.4163.9295.4415.783
CBS 2018

Verleende omgevingsvergunningen en gereedgekomen woningen naar regio 2017

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Favoriet toegevoegd Excel
Aantal verleende omgevingsvergunningen en het aantal gereedgekomen woningen uitgesplitst naar regio.
Verleende omgevingsvergunningen en gereedgekomen woningen naar regio 2017
CBS 2018
DOWNLOAD DEZE PAGINA ALS PDF    |   BRONNENLIJST